Vodní a rybářské náměty v erbech našich obcí: Častolovice

Aktualizováno 14. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

erb Častolovice

Seriál prezentace obcí v ČR, které mají ve svém erbu s vodou související symboly, pokračuje obcí Častolovice. Informuje o tom facebooková verze portálu Naše voda.

První písemná zmínka o Častolovicích pochází z roku 1342, kdy český král Jan Lucemburský na žádost Půty z Častolovic povyšuje zdejší dvorec na městys, jemuž uděluje některé výsady a výroční trhy. Název městečka je pravděpodobně odvozen od staročeského křestního jména jednoho z prvních osadníků – Čeňka (Časty, Častolova). Osada byla založena nedaleko říčního brodu, ke své ochraně využívala četná návrší a vodní tvrz, která byla později přestavěna na zámek. Obživu zdejším lidem přinášelo zemědělství, rybníkářství, kramářství a některá řemesla. Z význačných držitelů městyse můžeme zmínit pány z Častolovic, Krušiny z Lichtenburka, pány z Pernštejna, Jindřicha z Regeru, pány z Oppersdorfu a pány ze Šternberka. Kolem roku 1454 přidělil kališnický český král – Jiří z Poděbrad Častolovicím znak v podobě zlaté ryby na modrém štítu, orientované hlavou vzhůru, prostřelené napříč šikmo položeným stříbrným šípem.

Podoba obecního znaku se v průběhu staletí měnila. Ve starších vyobrazeních (křtitelnice v kostele sv.Víta, dobové dopisnice, znak na budově radnice) je ryba nakreslena jako štíhlá a spíše pstruhovitá, jindy ve znaku uvidíme štiku a nově přisoudili heraldici rybě podobu zlatého kapra. Současnou podobu znaku a také podobu vlajky obce Častolovice tvoří modrý list se žlutou rybou vztyčenou do oblouku a šikmo prostřelenou bílým šípem, hrotem k dolnímu rohu listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Podle www.ou-castolovice.cz/

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě