Vodní a rybářské náměty v erbech našich obcí: Bohuslavice

8. února 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

erb Bohuslavice_n

Další z obcí s vodním symbolem ve svém erbu je Bobrůvka. Informuje o tom facebooková verze portálu Naše voda.

Obec Bohuslavice se rozkládá v podhůří Jeseníků, ale je již součástí severní Hané. Leží na levém břehu řeky Moravy pod jejím soutokem s Moravskou Sázavou, mezi městy Mohelnicí a Zábřehem. Katastr obce o výměře 397 hektarů leží téměř na rovině v nadmořské výšce 258 – 260 metrů. Téměř se zde nevyskytují lesy, půda je převážně orná, velkou část tvoří louky v zátopovém území za ochrannými hrázemi. Původně zde bývaly lužní lesy, které však byly z důvodu vytváření zemědělské pudy postupně vykáceny.

Obec leží na vydatných ložiskách štěrkopísků a zvláštní pozornost zasluhují vydatné podzemní zdroje velice kvalitní pitné vody. Toto prameniště bylo vybráno jako hlavní zdroj vody pro Vodovod Pomoraví.

Zdroj: Facebook Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě