Vodní nádrž Opatovsko opět chrání lokalitu před velkou vodou

5. března 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

IMG_6991 přepad u rybníka

Průtočná vodní nádrž Opatovsko ležící v katastru obce Nítkovice, v okrese Kroměříž, ve Zlínském kraji, je dnes znovu schopná pojmout případné výkyvy průtoků vody v místním Švábském potoce. Informoval o tom dnes mluvčí státního podniku Lesy České republiky (LČR) Zbyněk Boublík.

LČR totiž podle mluvčího nákladem 1,5 milionu korun před nedávnem dokončily potřebnou opravu vodní nádrže včetně jejího bezpečnostního přelivu. Takzvané povodňové vlny se podle něj vyskytují především na jaře. „V průběhu rekonstrukce jsme museli udržovat vodní hladinu v nádrži na takové úrovni, abychom neohrozili chráněné živočichy a jejich rozmnožovací cykly. Vzhledem k průběžnému monitoringu situace jsme v případě nutnosti byli schopní některé například významné obojživelníky za pomoci akreditovaného zoologa odborně přemístit,“ podotýká ředitel Krajského ředitelství LČR Brno Miroslav Svoboda.

Vodní plocha nádrže Opatovsko má rozlohu zhruba 1,2 hektaru a je obklopena převážně smíšenými lesními porosty na rozhraní Chřibů a Ždánického lesa. Jedná se o významný krajinotvorný prvek umožňující život a rozvoj drobných vodních živočichů, obojživelníků, mokřadních společenstev i ptactva. Z chráněné fauny se zde vyskytuje čolek obecný, rosnička zelená, kuňka obecná a ropucha obecná.

Okolo vodní nádrže vede navíc oblíbená turistická cesta z Morkovic do Brankovic, na které LČR vybudovaly pro širokou veřejnost zajímavou zastávku. „Ta tvoří, díky vhodně použitému stavebnímu materiálu návodního líce hráze, esteticky sladěný krajinný prvek. Koruna hráze je lemovaná stromořadím jeřábu ptačího. Pohled z odpočívadla na klidnou vodní hladinu může především v horkých letních dnech navodit pocity osvěžení a relaxace,“ uvádí Svoboda.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství