Vodní dílo Otvice bude dočasně bez vody

13. září 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

otvice

Velký otvický rybník u Chomutova (VD Otvice) se začne od 1.října vypouštět. Informoval o tom dnes mluvčí státního podniku Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Pro zajištění plné bezpečnosti a provozuschopnosti díla se od 1. října 2012 přistoupí podle mluvčího Povodí k prázdnění nádrže VD Otvice. Konkrétním důvodem je kontrola stavu betonového pláště návodního svahu hráze, prohlídka napouštěcího a vypouštěcího objektu včetně spodních výpustí. „Nádržse bude vypouštět po dobu přibližně 45 dnů a bez vody zůstane až do konce roku 2012. Po provedených prohlídkách se přistoupí k opětovnému napouštění,“ řekl Svejkovský.

Vypouštění nádrže bude realizováno postupně přes navazující Otvické rybníky (Prostřední otvický rybník a Malý otvický rybník) do Hutního potoka I. Akce bude prováděna v součinnosti s Českým rybářským svazem Ústí nad Labem, Místní organizací ČRS Chomutov a Prvního otvického vodního sdružení. „Vypouštění nádrže není samoúčelné. Ze současných indicií očekáváme nutnost provedení opravy některých konstrukcí. Vypuštění, které je u této nádrže proveditelné, umožní přesnou specifikaci rozsahu potřebných prací. Na základě výsledku prohlídek se zpracuje projektová dokumentace a ve vhodnémčasovém termínu dojde v budoucnu k avizované opravě,“ dodal Svejkovský.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla