Vodní dílo Karolinka je po zásadní rekonstrukci opět plně funkční

13. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

VD Karolinka PMO

Hráz vodního díla Karolinka prošla v průběhu posledního roku zcela zásadní a ojedinělou rekonstrukcí. Připomněla to mluvčí státního podniku Povodí Moravy Gabriela Tomíčková v souvislosti s dnešním slavnostním ukončením rekonstrukce hráze.

Při opravě bylo podle mluvčí využito speciální technologie zakládání staveb ve vodním stavitelství, a to nejen na úrovni České republiky, ale i ve světě. Rekonstrukce se týkala opravy hráze a odpadní štoly a navzdory svému rozsahu nevyžadovala ani úplné vypouštění nádrže. Stavba v hodnotě 94,5 milionu korun byla úspěšně ukončena v měsíci říjnu. Slavnostní přestříhnutí pásky pak proběhlo 13. listopadu 2013.

Náročný stavební projekt zahrnoval kompletní rekonstrukci mezipatra odpadní štoly a  vtoku do odpadní štoly, dále provedení těsnicí clony zemní hráze, rekonstrukci koruny hráze včetně vozovky a vybudování nových pozorovacích vrtů a automatického monitoringu, který bude přenášet data na centrální dispečink. Veškeré práce probíhaly za snížené hladiny v nádrži, a to o 8,5 metru oproti původnímu stavu, tak, aby nebyla ohrožena kvalita surové vody pro vodárenské účely.

„Podstatnou část nákladů pokryly dotace z Ministerstva zemědělství ČR, zhruba desetina této částky připadla k úhradě státnímu podniku Povodí Moravy,“ uvedl Jan Hodovský pověřený výkonem funkce generálního ředitele Povodí Moravy.

Stavba vodního díla Karolinka byla ukončena roku 1985 a prakticky od prvního napouštění v roce 1986 byla provozována v omezeném režimu, protože na vzdušném líci hráze se objevily průsaky. Průzkumy prokázaly, že průsaky jsou způsobeny nedostatečnou propustností a technologickou nekázní v sypání jednotlivých zón dodavatelem stavby. Zásadní kroky pro zvýšení bezpečnosti díla byly prováděny již od počátku 90. let minulého století. Studie z roku 2005 a další průzkumy prokázaly, že je potřeba situaci řešit. K vlastní realizaci navržených opatření přistoupilo Povodí Moravy v období od listopadu 2012 do srpna 2013.

Rekonstrukce odpadní štoly zahrnovala kompletní opravu mezipatra odpadní štoly a kolenového vtoku do odpadní štoly. Stavbaři snížili železobetonový strop odpadní chodby. Následně opravili poškozené stěny, dno i strop odpadní chodby. Rekonstrukce těsnícího jádra byla provedena podzemní svislou těsnící jílocementovou clonou. Těsnící clona byla vybudována v celé délce koruny hráze a zasahuje do hloubky minimálně 16 metrů a v minimální tloušťce 40 cm. „Vybudováním clony jsme chtěli dosáhnout snížení průsaků přes těsnící jádro hráze, zvýšení bezpečnosti hráze a současně snížení rizika poruchy přehrady za povodní,“ uzavřel ředitel závodu Horní Morava David Fína.

Naše voda, foto Povodí Moravy

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka