Vodní dílo Janov oceněno jako Vodohospodářská stavba roku 2011

26. června 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

Janov_2

Zajištění stability a bezpečnosti hráze Vodního díla Janov bylo oceněno jako vodohospodářská stavba roku. Informoval o tom dnes mluvčí státního podniku Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Stavba podle něj představovala ražbu a vystrojení nové štoly vedoucí v samých základech přehrady. Vybudovala se těžní šachta, dále přístupová štola a injekční štola délky 103 metrů. Z injekční štoly probíhala výstavba injekční clony, která utěsnila podloží hráze. To byl základní požadavek na tuto stavbu, protože tlaková voda v základech přehrady snižovala její stabilitu a bezpečnost. Stavba probíhala v letech 2007 až 2011, kdy byla kolaudována. Až na krátká zkušební období byla nádrž po celou dobu stavby vypuštěná.

V roce 2011 státní podnik Povodí Ohře přihlásil stavbu „VD Janov – zajištění stability a bezpečnosti hráze“ do soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2011“ v kategorii staveb sloužících k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným zákonem o vodách při investičních nákladech pod 50 milionů korun. Po zhodnocení koncepčního, konstrukčního a architektonického řešení, vodohospodářských účinků, technických a ekonomických parametrů, účinků pro ochranu životního prostředí, funkčnosti a spolehlivosti provozu, využití nových technologií a postupů, estetických a sociálních účinků získala tato stavba ocenění „Vodohospodářská stavba roku 2011“.

Hodnocení provedly Svaz vodního hospodářství a Sdružení vodovodů a kanalizací. Informace o dalších vítězných stavbách ve svých kategoriích naleznete zde: http://svh.cz/akce_svazu.php

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka