Vodné a stočné 2018: Vodárenská akciová společnost zdražuje jen mírně

Aktualizováno 22. prosince 2017 | Rubrika: Voda a naše peněženka , Vodovody a kanalizace

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Někde vůbec, jinde jen minimálně se zvýší cena za vodné a stočné v regionech, kde v současné době zajišťuje dodávky pitné vody a čistění vod odpadních VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Tam, kde si lidé za vodné a stočné připlatí, se jedná o navýšení ceny maximálně o inflaci.

Společnost to uvedla ve své zprávě.

Vývoj ceny vody vychází z přesných ekonomických propočtů provozovatele, o cenách vody ale rozhodují vlastníci infrastruktury, tedy svazky měst a obcí.

Platba, kterou lidé odvádějí vodárnám, se skládá ze dvou částí. Je to vodné, tedy částka za její jímání, úpravu a přivedení do domácnosti. Druhou částí je stočné, tedy odvedení znečištěné vody, její vyčištění a vypuštění zpět do přírody. Z peněz, které odběratelé za vodné a stočné zaplatí, je generován minimální zisk (necelá 3 procenta). Největší část peněz je vrácena zpět do oprav a nových investic tak, aby vodovodní a kanalizační síť nezastarávala a byla schopna pokrýt všechny požadavky odběratelů. Dalších 33 procent je vynakládáno na provoz vodovodní a kanalizační sítě, elektřinu, chemikálie nebo pohonné hmoty. Nemalé částky, mnohdy v řádech milionů korun, pak směřují také na zaplacení daní včetně poplatků za odběry podzemní i povrchové vody k úpravě.

Postupné zvyšování ceny vody vyplývá také z pravidel, která jsou nastavena Evropskou unií tam, kde byly investice do vodárenské infrastruktury a zařízení podpořeny dotacemi.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., dlouhodobě hospodaří tak, aby provozní náklady zůstávaly na minimální úrovni. Ztráty vody vznikající například při skrytých poruchách potrubí se v posledních letech snížily o víc než 10 procent, celkově významně klesá počet poruch.

Zdroj: Vodárenská akciová společnost

Související rubriky: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace