Vodné a stočné 2015: Litomyšl od prázdnin zdražuje vodu

3. června 2015 | Rubrika: Voda a naše peněženka , Vodovody a kanalizace

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V Litomyšli se bude zvedat cena vody. Od 1. července 2015 se zvýší částka za vodné a stočné o 4,60 Kč. Občané tedy budou od prázdnin platit 63,86 Kč s DPH/m3, což je při průměrné spotřebě vody 35 m3 na osobu a rok o 160 Kč více než doposud. Oznámila to tamní radnice.

K tomuto kroku přistoupila z důvodu nutnosti zafinancovat další práce na rekonstrukci čističky odpadních vod v Nedošíně. Úvěr, který si na její opravu město před dvěma roky vzalo, pokrývá pouze práce první etapy. Vyvstala ale nutnost realizovat další technologie.

Informace o zvýšení ceny vodného a stočného jistě není radostná zpráva a radnice dlouho zvažovala, zda k tomuto kroku přistoupit. Okolnosti však nakonec rozhodly. Město musí zaplatit nové technologie na čističce odpadních vod v Nedošíně, se kterými se v první etapě její rekonstrukce nepočítalo. „Rekonstrukce je rozdělená do dvou etap. Na té první se v současné době pracuje a měl by ji pokrýt úvěr ve výši 48 milionů korun, který si město vzalo. Odborníci nám ovšem doporučili, abychom některé technologie provedli už nyní v souvislosti s platností nových předpisů a limitů ve vodním hospodářství,“ vysvětlil starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Jde o regeneraci kalů a výměnu odstředivky. S jejich pomocí se má snížit dopad na životní prostředí díky zlepšení kvality a snížení množství kalu. „Hovoříme o investici do kalového hospodářství ve výši 3 miliony korun,“ upřesnil místostarosta Litomyšle Michal Kortyš.

Přichází tedy úprava ceny, přičemž navýšený výběr za vodné a stočné by měl pokrýt zmiňované náklady. „Město samozřejmě zapojí také finanční prostředky z rozpočtu,“ upřesnil starosta. „Veškeré zvýšené tržby vlivem zdražení vodného a stočného budou příjmem města Litomyšl formou zvýšení nájemného vůči provozovateli. Provozovatel, firma VODOVODY s.r.o., na zvýšení ceny nijak neprofituje. Bohužel, každé zdražení znamená také zvýšení odvodu státu na DPH, u současného zdražení je to 0,60 Kč/m3,“ informoval vedoucí Odboru místního a silničního hospodářství Městského úřadu Litomyšl Pavel Jiráň.

Jedná se o druhé navýšení ceny, ke kterému dochází po rozhodnutí zastupitelstva z roku 2013 financovat opravu čističky na vlastní náklady. Původně měl být projekt rekonstrukce zaplacen z dotace. Ta by však město zavazovala k postupnému zdražování. V letošním roce by se cena vody dostala o 80 % výše oproti roku 2013. Nespornou výhodou dotace by byla nižší finanční zátěž města a možnost provedení rozsáhlejší rekonstrukce ČOV, ovšem na druhou stranu šlo o kontrolní období stanovené na 10 let, nejasně danou metodiku plnění a s tím spojené nebezpečí vrácení dotace a vůbec celkové omezení města v rozhodování. Litomyšl si tedy vzala úvěr, který však vedl k prvnímu zdražení vody o 6,50 Kč z původních 52,76 Kč na 59,26 Kč včetně DPH. Toto navýšení jde na speciální bankovní účet, z něhož se úvěr splácí.

Od roku 2013 se tak cena za vodné a stočné v Litomyšli zvedla o 11,10 Kč. Stále je to však méně než v některých okolních městech. V Moravské Třebové stojí vodné a stočné 84,20 Kč, Svitavy jsou na částce 72,65 Kč, Polička účtuje 78,25 Kč. O něco lépe na tom jsou ve Vysokém Mýtě, kde ale oproti Litomyšli jsou stále výše, na 67,75 Kč. Nejnižší cenu i ve srovnání s Litomyšlí má jedině Česká Třebová, kde se platí 61,64 Kč.

Naše voda

Související rubriky: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace