Vodárenské věže v Praze: Vršovická vodárna v Michli

12. května 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

vodárenská věž v Praze -Michle -  IMG_1224

S užíváním vody a jejím zásobováním je spojena celá řada architektonicky zajímavých staveb, jako jsou třeba vodárenské věže. Portál Naše voda proto pokračuje v představování pražských vodárenských věží tak, jak je mapuje seriál na facebookové verzi portálu Naše voda.

Krásnou, 42 metrů vysokou secesní vodárenskou věž najdeme kousek od stanice metra Pankrác na Zelené lišce, na adrese Hanusova 5, Praha 4. Věž je součástí vodárenského komplexu, který vybudovalo město Vršovice v letech 1906 – 1907 jako součást svého vodárenského systému. Stavba se skládá z věžového a zemního vodojemu, přečerpávací stanice a obytného domu. K vodárenské věži patří, kromě věže, i domek strojníka a objekt strojovny. Věž byla součástí celku spolu s vršovickou vodárnou v ulici Vltavanů v Braníku, kde byly jímací studně na vodu. Návrh na veškeré budovy vodárenské soustavy navrhl architekt Jan Kotěra.

Vodárna byla napojena k vodovodní síti až v roce 1927. Po záplavách se totiž stávaly jímací studně zdravotně závadné. Voda z tohoto komplexu byla proto zřejmě jako jedna z prvních chlorovaná. Do šedesátých let dvacátého století byla branická část původní vršovické vodárny udržována jako záložní zdroj pitné vody pro potřeby civilní obrany. V sedmdesátých letech zde bylo místo pro sportovní aktivity, poté sloužila jako byty, sklady a dílny.

Věžový vodojem sloužil až do roku 1975 jako přívod vody z podolské vodárny v Podolí do vodárenského komplexu na Vinohradech a do Vršovic. Dnes svému účelu slouží pouze podzemní vodojem, proto je budoucí komerční využití věže velmi složité. A tak věž chátrá a chátrá…

Zdroj: Facebook Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Vodovody a kanalizace