Vodárenské společnosti ve spolupráci s MŽP nabízejí pomoc postiženým povodněmi

13. června 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SOVAK - kapky - výstava VODKA 2013 - IMG_2396_A

Po domluvě s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou nabídlo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) pomoc lidem postižených povodněmi. Informoval o tom dnes mluvčí ministerstva Matyáš Vitík.

Šest vodárenských společností odpustí vodné a stočné ve výši dvou měsíčních spotřeb všem odběratelům, kterým velké voda vytopila domácnosti. „Jsem velmi rád, že se solidarita projevuje napříč společností a že kromě státních institucí a jednotlivců nabízejí svou pomoc i organizace a sdružení. SOVAK je toho dobrým příkladem, pokud bude mít takový přístup každý, věřím, že se nám následky povodní podaří zvládnout v co nejkratším čase,“ říká ministr životního prostředí a předseda Ústřední povodňové komise Tomáš Chalupa.

Odpuštění vodného s točného ve výši dvou měsíčních zálohových plateb nabízí šest vodárenských společností. Přesná výše je odvozena z průměrné spotřeby za předchozí období. (Půjde o max. 15 m3, což odpovídá dvouměsíční spotřebě průměrné domácnosti.)

Pomoc se týká lidí, kteří měli zatopenou domácnost v objektu pro trvalé bydlení, bytových družstev, společenství vlastníků bytových jednotek a vybraných subjektů typu mateřské školky, školy, domovy pro seniory, kulturních a sportovních organizací a organizací poskytujících sociální služby.

Vodné a stočné bude lidem odpuštěno na základě vyplněné žádosti, která musí být potvrzena příslušným městským (nebo obecním) úřadem a předložena nejpozději do 31. 7. 2013. Bližší podmínky zájemcům sdělí příslušná vodárenská společnost.

Šest společností, které nabízejí pomoc:

Královéhradecká provozní a.s.

Pražské vodovody a kanalizace a.s.

Středočeské vodárny a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace a.s

Vodovody a kanalizace Beroun a.s.

ČEVAK a.s. (pravidla zveřejní v nejbližších dnech, budou založena na individuálním přístupu v jednotlivých případech)

 

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace