VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ocenila projekt třebíčských žáků

9. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

oceneni-soutez-kamaradi-s-vodou

Malou kufříkovou školní laboratoř pro zjišťování kvality vody, drobné ceny a také čestné uznání převzali počátkem ledna 2017 žáci čtvrtých ročníků Základní školy Kpt. Jaroše v Třebíči. Informovala o tom dnes Iva Šebková z VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI.

Ocenění získali žáci za vynikající řešení projektu Kamarádi s Vodou, který zmiňovaná společnost vyhlásila společně s Nadací Partnerství. Cílem projektu bylo motivovat děti k zamyšlení se nad tím, jak co nejlépe hospodařit s vodou. „Projekt základní školy v Třebíči se nám velmi líbil. Byl jedním z nejlépe hodnocených a velmi si vážíme toho, že se do něho děti společně zapojily,“ uvedl ředitel třebíčské divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Jaroslav Hedbávný. Dětem při slavnostním předávání cen přímo ve vodárenské společnosti přiblížil také vše, co společnost dělá, jak jim zajišťuje dodávky pitné vody a čistí vody odpadní. Děti se také mohly podívat na vodárenský dispečink a na promítání odborného filmu o heraltickém prameništi, z něhož do Třebíče proudí velmi kvalitní pitná voda.

Na projektu pracovali žáci čtvrtých tříd společně s jejich učitelkami po celý rok. V rámci projektu se vydají třemi základními směry. Prvním z nich se poznávání významu pitné vody, zdrojů, kde ji bereme, ale také jak se dostává k nim do domácností. Dále se žáci chtějí podílet na změně uvažování ostatních spolužáků ve škole. „Rádi bychom například vždy kamarády upozornili, pokud třeba nechají zbytečně téct vodu v umývadle,“ vysvětlil jeden z chlapců, který se zúčastnil projektu. Poslední aktivitou, do níž by se škola chtěla pustit, je využívání dešťové vody pro zalévání školního pozemku.

Projekt Kamarádi s vodou byl vyhlášen pro všechny základní školy na území okresů Brno –venkov, Znojmo, Blansko, Jihlava, Žďár nad Sázavou a Třebíč. Jeho součástí byl kreativní workshop pro pedagogy zaměřený na tvorbu výukových programů, individuální konzultace školních projektů přímo v místě školy, účast žáků na výukovém programu v Otevřené zahradě v Brně a soutěž o nejlepší projekt v oblasti Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Mezi oceněnými školami byla kromě Základní školy Kpt. Jaroše v Třebíči ještě Základní škola v Hrušovanech nad Jevišovkou, Základní škola Bobrová, Základní škola Velké Meziříčí a Základní škola Řeznovice.

Naše voda, dokumentární foto: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace