VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., připravila soutěž „Na tábor s vodou bez starosti“

11. května 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., vyhlásila v těchto dnech soutěž pro organizátory letních táborů v přírodě s názvem „Na tábor s vodou bez starostí.“ Deset výherců soutěže se může těšit na rozbor vody zdarma, uvedla mluvčí společnosti Iva Šebková.

Cílem zcela nové akce je pomoci organizátorům dětských táborů z řad neziskových organizací při zajištění rozborů pitné vody, které jsou po nich vyžadovány pracovníky orgánu ochrany veřejného zdraví. „Naše společnost má na tyto odběry specializované akreditované laboratoře. Ušetřené peníze za rozbor vody pak může vedení táborů využít na zajištění jiných aktivit pro děti,“ řekla Šebková.

Zásobování vodou na dětských táborech je upraveno zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a další platnou legislativou. „Tento zákon mimo jiné požaduje, aby pořádající osoba – v případě, že dodávka pitné vody není zabezpečena z veřejného zásobování, předložila jako součást ohlášení protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody. Tento protokol nesmí být starší než 3 měsíce. „Krácený rozbor s chemickými a mikrobiologickými ukazateli, který běžně stojí kolem 2 tisíc korun, výhercům soutěže zajistíme zdarma,“ uvedla manažerka laboratoří VAS Zdenka Boháčková.

Soutěž má zároveň přimět organizátory táborů, aby si zajistili pořádek kolem vodního zdroje, z něhož budou vodu používat. „Zájemci zašlou na adresu naší společnosti do konce května list formátu A4 s fotografiemi a popisem místa, kde se tábor nachází a odkud bere vodu. Zároveň provedou v místě konání tábora, nejlépe v okolí vodního zdroje, úklid. Na fotografiích by mělo být zdokumentováno místo před úklidem, v jeho průběhu i po něm. Ze zaslaných dokumentů pak vybereme deset výherců,” přiblížila pravidla soutěže Šebková. Součástí materiálu by také měla být uvedena lokalita, kde se tábor bude nacházet a kontakt na organizátora tábora.

Soutěže se mohou účastnit pouze organizace, které pořádají tábory na území okresů Blansko, Brno-venkov, Znojmo, Žďár nad Sázavou, Jihlava a Třebíč, tedy v lokalitách, kde VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., provozuje vodovody a kanalizace. Výherci budou kontaktováni nejpozději do 10.6.2015, výsledky soutěže budou zveřejněny na www.vodarenska.cz.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace