Voda ze šumavských rašelinišť je prý lepší než kojenecká

2. března 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

šumaqvské rašeliniště IMG_1430

Podle odborníků, kteří testují kvalitu vody v šumavském národním parku, je v tamních rašeliništích mnohdy kvalitnější voda než kojenecká. Informoval o tom portál idnes.cz.

Složení vody kontroluje správa šumavského parku od roku 2006, zejména v místech, která revitalizuje (znovuzavodňuje), například v původních mokřadech či rašeliništích. „Měřením kvality vody si můžeme ověřit, zda revitalizace rašelinišť byla úspěšná a zda nějakým způsobem ovlivňuje kvalitu vody v tocích,“ vysvětlila botanička správy parku Iva Bufková. Vzorky vody se zkoumají v laboratořích státního podniku Povodí Vltavy v Českých Budějovicích, kde se zjišťuje její kvalita, například kyselost a obsah důležitých látek. V posledních letech se přitom kvalita vody v revitalizovaných rašeliništích mírně zlepšuje.

„Mnohem více jsou zatíženy toky v okolí sídel nebo v povodí s intenzivně zemědělsky využívanou krajinou,“ tvrdí Bufková. Většina řek a potoků totiž podle ní protéká krajinou nad obcemi, proto se kvalita vody výrazněji nemění. Například koncentrace dusičnanů jsou díkytomu  všude hluboko pod stanovenými normami pro kojeneckou vodu a velmi nízký je i obsah síranů. Šumavské toky jsou ale často zbarveny do hněda.

„Díky vysokému podílu rašelinišť mají toky větší podíl humínových látek. Ty vznikající rozkladem převážně rostlinných zbytků a způsobují toto zabarvení,“ poznamenala Bufková. Tím, že se rašelini štědříve odvodňovala, tak se těchto látek do povodí řek vyplavovalo ještě mnohem víc. Díky jejich revitalizaci jich naopak ubývá.

Zdroj: google podle portálu idnes

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Prevence povodní, voda v krajině