Voda ve Svratce a Litavě bude čistší

5. října 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

svratka raft.cz

Čistší voda v řece Svratce, ale také v řece Litavě či říčce Šatava je cílem tří velkých investičních projektů do čištění odpadních vod na Židlochovicku. Informovala o tom dnes vedoucí marketingu VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Iva Šebková.

Poslední z nich, rekonstrukce čistírny odpadních vod v Žabčicích, byl v těchto dnech dokončen a v sobotu 10. října bude také slavnostně otevřen. Kromě čistější vody tak obcím v tomto regionu již nebude nic bránit dalšímu rozvoji. „Za podpory dotací z Evropské unie byly opraveny čistírny odpadních vod v Žabčicích, ale také v Hrušovanech a v Blučině. Opravy stály celkem 150 milionů korun a jedná se o velmi významné investiční akce v oblasti vodárenství v okrese Brno-venkov,“ uvedl starosta Žabčic Vladimír Šmerda. V těchto lokalitách už původní čistírny odpadních vod nevyhovovaly legislativním předpisům. Zároveň nedostačovaly objemově, čistírny byly přetíženy, a proto nebylo možné napojovat další domy nebo výrobní objekty. „Bránilo to tak dalšímu rozvoji našich obcí,“ doplnil starosta.

Žabčická čistírna odpadních vod slouží k čištění odpadních splaškových vod z obcí Žabčice, Přísnotice a Unkovice. Zatímco před rekonstrukcí bylo napojeno na kanalizaci asi 2700 obyvatel, nyní bude možné napojit až 4 600 obyvatel. V rámci rekonstrukce v hodnotě téměř 50 milionů korun bylo nově vybudované komplexní kalové hospodářství, byly plně využity stávající objekty pro zkapacitnění s novou koncepcí řešení hydrauliky a kalového hospodářství, bylo zmodernizováno řízení a došlo k automatizaci provozu.

Kromě této čistírny odpadních vod byly na Židlochovicku v poledních dvou letech zmodernizovány ještě další dvě čistírny odpadních vod:

Čistírna odpadních vod Blučina

Původní mechanicko-biologická čistírna odpadních vod byla technologicky zastaralá a neodpovídala požadavkům současné legislativy. Po rekonstrukci, která probíhala za plného provozu, došlo k výstavbě nových objektů navazujících na původní, ale především k uvedení provozu do stavu odpovídajícího současným technologickým postupům.

Před zahájením rekonstrukce bylo napojeno cca 1900 obyvatel, nyní je možné napojit až 2800 obyvatel.

Celkové náklady: 48 188 215,- Kč

Kolaudace: září 2013

Čistírna odpadních vod Hrušovany

Díky modernizaci a intenzifikaci této čistírny odpadních vod došlo k jejímu zkapacitnění a umožnilo to další rozvoj obce Hrušovany.

Před zahájením rekonstrukce bylo napojeno cca 2500 obyvatel, po rekonstrukci je čistírna schopna vyčistit odpadní vody až od 3 900 obyvatel.

Kolaudace: prosinec 2013

Celkové náklady: 44 939 998,- Kč

Všechny tři investice byly o to náročnější, že opravy bylo nutné dělat za plného provozu.

Naše voda, ilustrační foto raft.cz (foto Jiří Muric) Svratka

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace