Voda na horních tocích na Moravě klesá

26. června 2013 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

Vír

Na tocích v oblasti Povodí Moravy dochází v současné době k poklesu hladin na horních a středních tocích, naopak na dolních tocích vlivem dotoku zaznamenává Povodí ještě nárůst hladin řek, hlavně na Svratce a na Dyji. Uvedla to dnes mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

Na Moravě během noci ustávala srážková činnost. Vyšší srážkové úhrny byly zaznamenány spíše na východě v oblasti Zlínska a Beskyd. V důsledku srážek spadlých v uplynulých dnech docházelo během noci k poklesům hladin na horních a středních tocích. Na dolních úsecích toků hladiny kulminovaly, případně doposud dochází k nárůstu hladin. Na většině tocích v povodí Dyje byly dosaženy 1. a 2. SPA, Svratka v Židlochovicích kulminovala těsně pod 3.SPA.

„Vzhledem k dalšímu ustávání srážkové činnosti (během dnešního dne předpokládáme srážkové úhrny do 15 mm) očekáváme i nadále postupnou stabilizaci hydrologické situace na tocích zasažených povodněmi,“ podotýká Tomíčková.

V současné době tak podle ní dochází k poklesu hladin na horních a středních tocích. Vlivem předpouštění VD Brno a také už zmíněného dotoku jsou nyní 2.SPA na Svratce v Brně – Poříčí a v Židlochovicích (v obou případech už jsou po kulminaci). 2.SPA je také na řece Jihlavě v Přibicích a v Ivančicích (tam už řeka kulminuje také) , na Jevišovice ve Výrovicích, na Moravské Dyji v Janově (také už hladina klesá) a kvůli řízené manipulaci také pod přehradami Nové Mlýny a Mostiště.

Na vodních nádržích docházelo v průběhu večera k částečnému využití dříve předpuštěných zásobních prostor  – Vranov, Vír, Letovice, Boskovice, Mostiště, Dalešice – Mohelno, Nové Mlýny. „V současné době jsou veškeré retenční prostory volné,“ konstatovala mluvčí.

Naše voda

 

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka