Voda v Máchově jezeře je kvalitnější a průhlednější

3. července 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Máchovo jezero

Kvalita vody v Máchově jezeře je v posledních letech stabilní, s vodou vhodnou ke koupání vždy po celou letní sezónu. Konstatuje to týdeník Euro s tím, že jedním z opatření, které k tomu přispělo a stále přispívá, je ekohrázka v Dokeské zátoce, která ji odděluje od vlastního jezera.

V letošním roce došlo k dalšímu zlepšení kvality vody, kterému napomohly i úpravy realizované na konci loňského roku. V listopadu a prosinci probíhaly ve vypuštěné Dokeské zátoce práce na odtěžení a likvidaci bahna, které se tu nahromadilo v průběhu let. Vypuštěná zátoka byla vyčištěna a bahno odvezeno. Došlo k opravě ekohrázky a k výměně výpustního zařízení.  Kromě očekávaného zlepšení čistoty vody v horizontu jednoho roku až dvou let přispějí úpravy i ke zvýšení schopnosti Máchova jezera zadržovat větší objem vody v krajině a k posílení biologické rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů.

Kvalita vody ke koupání v Máchově jezeře je kontrolována každý týden, jednou za dva týdny Krajskou hygienickou stanicí Liberec a v ostatních týdnech hodnotí kvalitu vody Povodí Ohře. Sledování kvality koupacích vod letos začalo 15. května a doposud byly provedeny čtyři odběry.

Zdroj: www.euro.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (Máchovo jezero)

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství