Voda je tématem několika akcí NP Šumava pro veřejnost

6. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

Chalupská slať

Pstruhová líheň, historie plavení dřeva nebo výprava na šumavská rašeliniště jsou některé z akcí spojené s vodou, které lze v týdnu od 9. do 14. července absolvovat v Národním parku Šumava (NP). Správa NP o tom informuje na svých webových stránkách.

Prohlídka pstruhové líhně s odborným výkladem a informace o chovu potoční formy pstruha obecného je na programu v úterý 9. července od 10.00 do 12.00 hodin, sraz účastníků je v Borové Ladě na parkovišti u obchodu. Ve stejný den také probíhá výprava „Po stopách plavení dřeva“ – Výprava za poznáním, historií a krásami Šumavy na trase Javoří Pila, Černá Lávka, Rechle, Vchynicko-Tetovský plavební kanál. Ta je plánována na dobu od 9.00 do 15.00 hodin, sraz účastníků je před IS Rokyta, na akci je ale třeba se předem objednat.

Na sobotu 13. července je pak připraven „Den pro rašeliniště“, spojení úklidu parku a návštěvy méně známých míst šumavských mokřadů. Akce začíná v 9.00 hodin, od 13.00 se předpokládá ukončení úklidu a exkurze k močálům a mokřadům. Sraz účastníků je na IC Modrava, i na tuto akci se třeba se předem objednat – a také si s sebou vzít jídlo a pracovní oblečení.

Naše voda, podrobnější údaje na webu NP Šumava

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství