Voda, energie a odpady nově pod společnou značkou Veolia

14. ledna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Guitard Veolia - IMG_0649_Z

Od 1. ledna 2015 je skupina Veolia v České republice řízena jednotně. Informovala o tom na dnešním setkání s novináři výkonná ředitelka komunikace a marketingu skupiny Veolia pro Čechy Marcela Dvořáková.

Podle ní tak vznikla jednotná struktura řízení aktivit vodárenství, teplárenství a odpadového hospodářství pod společnou značkou Veolia. Generálním ředitelem skupiny je Philippe Guitard (na snímku z dnešního setkání vpravo), který je zároveň ředitelem skupiny pro střední a východní Evropu. Skupinu Veolia v České republice tvoří Veolia Voda a Dalkia  Česká republika, která nově od ledna nese název Veolia Energie Česká republika.

Koncem července roku 2014 byla totiž uzavřena jednání mezi skupinami Veolia a EDF ohledně ukončení partnerské spolupráce. V rámci dohody k 25. červenci 2014 EDF získala veškeré aktivity skupiny Dalkia ve Francii a Veolia převzala operace Dalkie v zahraničí. V souvislosti s přechodem skupiny Dalkia v České republice pod vlajkovou loď Veolie došlo k jejímu přejmenování na Veolia Energie.

Díky jednotnému řízení všech tří aktivit se v skupině více využije synergických efektů a dojde k vytvoření společných projektů, což povede k celkovému zvýšení efektivity celé skupiny Veolia. Vzájemně propojené aktivity nám také umožní nabídnout ucelenější nabídku průmyslovým podnikům a plnit tak cíl Veolie – zvyšovat tržby z činností pro průmyslové podniky.  Příkladem je např. naše spolupráce s ČEZ a dalšími průmyslovými podniky.

Skupina Veolia v ČR patří mezi dvacítku největších firem v české ekonomice. Konsolidovaný obrat (neauditované výsledky) skupiny za rok 2014 je 984 186 000 Euro (přes 27 miliard korun). Počet zaměstnanců dosáhl 7 269. Veolia Energie v ČR, vyrábí a distribuuje teplo, chlad a elektrickou energii, zajišťuje dodávky průmyslových utilit – stlačeného vzduchu, dusíku atd. Zásobuje teplem 260 000 domácností a zaměstnává 2 238 pracovníků.  Veolia  (Voda) je předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu.  Zhruba 3,7 mil. obyvatel zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.  Více než 1150 měst a obcí ČR ji svěřilo provoz vodohospodářské infrastruktury. Pro 27 průmyslových podniků zajišťuje Veolia provoz vodohospodářských zařízení. Zaměstnává 5 031 lidí.

V celosvětovém měřítku zaujímá skupina Veolia vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení S více než 187 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově. V roce 2013 zásobovala skupina Veolia 94 milionů obyvatel pitnou vodou, 62 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 54 milionů MWh energie a zhodnotila 38 milionů tun odpadů. V roce 2013 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 23,4 miliard eur*. www.veolia.com

(*) Předběžné údaje za rok 2013 včetně Dalkie International (100 %) a po vyloučení Dalkie France. Bez tržeb společnosti Transdev, která je v současné době předmětem prodeje.

V souvislosti se spojením jednotlivých divizí skupiny pod hlavičku Veolia ve všech zemích dochází k spojení existujících nadačních fondů na území České republiky. Začátkem roku 2015 se uskutečňuje fúze Nadačního fondu Dalkia a Nadačního fondu Veolia. První ze jmenovaných fondů zaniká, nástupnickým subjektem bude Nadační fond Veolia. Nadační fond Veolia podporuje od roku 2003 sociální a environmentální projekty a veřejně  prospěšné projekty s prvkem dobrovolnictví. Usiluje o šíření informací a osvěty u dětí a mládeže i široké veřejnosti na téma ochrany životního prostředí. Od svého založení rozdělil na dobré skutky na 60 mil. Kč. Hlavní programy NF Veolia: MiNiGRANTY VEOLIA, Voda pro Afriku, Cesta pstruha, Ukliďme svět!

Nadační fond Dalkia pomáhá od svého vzniku v roce 2000 v boji s nezaměstnaností v nejvíce ohrožených regionech ČR – Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Nabízí odborné konzultace a finanční podporu na vznik nových dlouhodobých pracovních míst. Podporu získávají zejména soukromí živnostníci a malé podniky se zaměřením na tradiční výrobu a řemesla, ale objevují se i inovativní projekty. Pozornost a zvláštní podporu dostávají projekty zajišťující zaměstnání pro zdravotně postižené spoluobčany. Od svého založení podpořil NF Dalkia vznik 1884 nových pracovních míst (z toho 253 pro OZP) částkou přesahující 88 mil. korun.

Zdroj : Veolia, foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace