Vltavská kaskáda je připravena zadržet přes 200 milionů kubíků vody

25. června 2013 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

přehrada Orlík DSCN1802

Ústřední povodňová komise dnes doporučila podnikům Povodí pokračovat v manipulaci na vodních dílech, aby bylo možné využít jejich zásobní potenciál. Informoval o tom mluvčí ministerstva zemědělství Jan Žáček.

Vltavská kaskáda je podle jeho údajů v tuto chvíli připravena na předpokládané množství srážek. „Vltavská kaskáda má v tuto chvíli retenční schopnost větší než dvě stě milionů kubíků, což znamená šanci zadržet vodu na kaskádě, aby mohla odtéct voda z problematických toků, zejména Sázavy. Tam se očekává vzestup vodní hladiny. Zároveň počítáme s tím, že Vltavská kaskáda by mohla pomoct Labi, protože se srážky postupně přesouvají na sever České republiky, a právě na této řece se očekávají větší problémy,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

V Česku bude vydatně pršet až do středy. Vzhledem k očekávaným srážkám dosáhnou nejvyššího povodňového stupně řeky v oblasti Českomoravské vrchoviny a na severu Čech. Ústřední protipovodňová komise proto mimo jiné doporučila vládě, aby prodloužila nařízení o povolání vojáků k záchranným pracím o dva týdny do poloviny července. Povodňové orgány v Pardubickém, Královéhradeckém, Jihočeském, Středočeském, Libereckém, Ústeckém kraji a na Vysočině by se měly připravit na povodňové ohrožení. Vodohospodáři v očekávání povodní začali snižovat hladiny přehradních nádrží. Také všechny státní podniky povodí zajistily retenční prostory a někdy dokonce uvolňují zásobní prostor, který nebývá v létě odpouštěn.

MZe zavedlo od roku 2002 Program podpory prevence před povodněmi, I. etapa v letech 2002 – 2007 využila 4,1 miliardy korun na výstavbu technických protipovodňových opatření a bylo realizováno 435 akcí. Díky tomu bylo ochráněno 315 tisíc obyvatel, hodnota ochráněného majetku přesáhla 240 miliard korun. Akce byly situovány zejména do regionů zasažených povodněmi v roce 1997 (povodí Moravy a Odry), 1998 (povodí Labe – vodní tok Dědina, okres Rychnov n. Kněžnou) a 2000 (povodí Jizery). II. etapa programu se týká let 2007 – 2013 a celkem bude proinvestováno zhruba 11,5 miliardy korun, akce už byly orientovány do všech povodí, neboť v povodňových situacích v letech 2002, 2006, 2009 a 2010 již bylo postiženo prakticky celé území ČR.

Naše voda

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině