Vláda se bude také zabývat možnostmi výstavby vodních nádrží

17. února 2016 | Rubrika: Nápoje a voda v potravinách , Podnikání s vodou a zákony

Heřminovy 1 - místo, kde bude přehrada

Ministerstvo zemědělství předložilo na dnešní jednání Vlády ČR materiál, jehož cílem je prověřit realizovatelnosti záměrů výstavby nových vodních nádrží. Vyplývá to z programu jednání kabinetu.

V posledních letech se na zemědělství a půdě nepříznivě odráží nerovnoměrné rozložení srážek napříč ČR s tím, že oblastem, které trpí suchem, nebyla věnována dostatečná pozornost. Jedním z nástrojů k dosažení uspokojivého stavu, který vcelku spolehlivě omezí vznik nebezpečí v podobě nedostatku vody, je rozšíření nedostačujících akumulací výstavbou vodních nádrží, které pomohou překlenout nepříznivé období. Výstavba těchto vodních děl bude realizována v případě prokazatelné potřeby, zejména ve vazbě na vyhodnocení vodní bilance. S ohledem na časově značnou dlouhou přípravnou fázi každé vodní nádrže je nezbytné proces přípravných prací zahájit již v současné době, neboť zkušenost naznačuje, že od prvního záměru k realizaci uplyne v našich podmínkách obvykle 20 let. Mze tedy předkládá materiál, jehož cílem není rozhodnout o tom, že mají být zahájeny stavby jednotlivých vodních děl, ale uložit prověření realizovatelnosti záměrů, a to také s ohledem na územní plánování a ostatní složky, které do procesu vstupují.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (plánovaná přehrada Nové Heřminovy)

 

 

Související rubriky: Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině