Vláda posoudí opatření proti povodním v povodí Bečvy

Aktualizováno 5. dubna 2011 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

Ministerstvo zemědělství předalo k posouzení Vládě ČR materiál „Aktuální stav přípravy protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy, včetně suché nádrže Teplice“. Kabinet by se jím měl zabývat tento měsíc.

Portál Naše voda o tom dnes informovala Jana Janková z odboru státní správy a správy povodí ministerstva zemědělství. Uvedený materiál bude na pořadu jednání vlády nejdříve 13. dubna. Jeho cílem je urychlit prevenci povodní v povodí řeky Bečvy. Za klíčové opatření pro ochranu lidských životů a majetku v hustě osídleném území v údolí Bečvy s pozitivním účinkem i pro navazující úsek řeky Moravy se považuje soubor opatření podél vodního toku včetně retence a retardace povodňových průtoků suchou nádrží Teplice.

Zdroj: Naše voda

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině