Vláda odmítla návrh na bezplatné vynětí půdy pro bytovou výstavbu

30. července 2015 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

domy voda bydlení u vody - IMG_4929

Vláda odmítla návrh skupiny poslanců z klubu TOP 09 a Starostů, aby se u některých pozemků pro bytovou výstavbu nemuselo platit za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Informuje o tom zpravodajství ČTK.

Zrušení poplatků by se podle předlohy týkalo případů, kdy na pozemcích umožňují bytovou výstavbu územní plány. Poplatky by podle předlohy neodváděly ani kraje a obce při výstavbě silnic, osvobozeny by byly i veřejně prospěšné stavby, tedy třeba školy nebo hřiště. U staveb pozemních komunikací nemusí poplatek hradit stát, naproti tomu kraje a obce ho musí zaplatit.

U staveb pro bydlení by podle návrhu nebyl nutný ani úřední souhlas s vynětím pozemku z půdního fondu, čímž by se výstavba rodinných domů podle předkladatelů usnadnila. Poslankyně z klubu TOP 09 a Starostů Věra Kovářová již dříve uvedla, že poplatek za vynětí z fondu může dosáhnout až 1500 korun za metr čtvereční, a může tedy převýšit cenu metru čtverečního pozemku.

Vláda ale v návrhu stanoviska konstatuje, že rozsáhlé plošné vyjmutí určité oblasti znamená vedle osvobození od poplatků i to, že takový zábor nebude veřejná správa posuzovat ani z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. Pod navrhovaná ustanovení by podle vlády spadaly veškeré záměry realizované pro bydlení, tedy nejen rodinné domy. Na plochách pro bydlení se totiž počítá i s rekreací a jsou tam zařazovány také plochy veřejných prostranství a občanské vybavenosti. Takto rozsáhlé plošné vyjmutí určité oblasti z posouzení dotčení veřejného zájmu vláda považuje za neopodstatněné a z hlediska ochrany zemědělské půdy za nežádoucí, stojí v materiálu.

Vláda také uvádí, že návrh je jen obtížně slučitelný s právem EU, protože osvobození od odvodů představuje veřejnou podporu, kterou upravuje unijní právo. Vláda také postrádá v důvodové zprávě vysvětlení nezbytnosti navrhované úpravy a vyčíslení dopadů na veřejné rozpočty.

Zdroj: ČTK, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině