Vláda dnes projedná zprávu o stavu vodního hospodářství 2015

5. září 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

déšť -  IMG_0375

V loňském roce napršelo jen 79 procent srážkového normálu. Vyplývá to ze Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2015, kterou má dnes projednat Vláda ČR.

Podle uvedeného dokumentu byl rok 2015 byl srážkově podnormální, z hlediska delší historické řady pozorování (cca 130 let) lze tento rok zařadit do skupiny cca 20 suchých let. Průměrný roční srážkový úhrn činil 531 mm, což představuje 79 % srážkového normálu. Spotřeba vody fakturovaná domácnostem oproti předchozímu roku stoupla o 0,6 l/os/den, v roce 2015 tak představovala spotřebu 87,9 l/os/den.

Ministerstvo zemědělství v oblasti vodního hospodářství vyplatilo v rámci dotací 1 830 mil. Kč na celkem 841 akci, oproti roku 2014 došlo k navýšení vyplacené částky na dotace ve vodním hospodářství o 254 mil. Kč. Ministerstvo životního prostředí vyplatilo v oblasti vodního hospodářství v rámci končícího Operačního programu Životní prostředí 12 867 mil. Kč dotací EU a 1 084 mil. Kč jako spolufinancování SFŽP a SR. Souběžně v rámci nového Operačního programu 2014–2020 bylo v roce 2015 vyhlášeno osm výzev pro oblast vodního hospodářství s alokací dotací EU ve výši 7 950 mil. Kč.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy, Vodovody a kanalizace