Vláda dnes projedná politiku ochrany klimatu v České republice

8. března 2017 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

sucho - pařez - IMG_8805

V programovém období 2014–2020 budou hlavním zdrojem peněz na financování státní politiky ochrany klimatu Evropské strukturální a investiční fondy, z nichž bylo na opatření související se změnou klimatu vyčleněno více než 20 % z celkové alokace.

Dalším významným zdrojem jsou příjmy z dražeb emisních povolenek v evropském systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Uvádí se to v komentáři pro dnešní jednání Vlády ČR, která má na programu mimo jiné politiku ochrany klimatu v ČR, kterou předkládá ministr životního prostředí Richard Brabec.

Politika se podle komentáře zaměřuje na zmírňování změny klimatu a reaguje na nové vědecké poznatky (zejména Pátou hodnotící zprávu Mezivládního panelu pro změny klimatu) a aktuální vývoj na úrovni Evropské unie (klimaticko-energetický balíček, rámec pro politiky v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030, Energetická unie) i na mezinárodní úrovni. Politika vychází z řady dílčích sektorových strategií a akčních plánů a nastiňuje také ekonomické aspekty snižování emisí skleníkových plynů v podmínkách ČR.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství