Vláda dnes bude jednat o výstavbě přehrady v Heřminovech

16. dubna 2014 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

IMG_9217

„Zabezpečení finančních prostředků na přípravu a dílčí realizaci opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých opatření“ je název materiálu, kterým se dnes na svém jednání bude zabývat Vláda ČR.

Jak uvádí stránky ministerstva zemědělství, „cílem materiálu je informovat o současném stavu přípravy protipovodňových opatření na horní Opavě, použitých finančních prostředcích a navrhovaných dalších krocích, které zajistí efektivní, maximálně úsporný a rychlý postup“. V praxi jde o dokument týkající se uvažované výstavby menší varianty přehradní nádrže v Nových Heřminovech.

Příprava a dílčí realizace technických opatření by měla být v letech 2015-2017 financována prostřednictvím kapitoly Ministerstva zemědělství (program Prevence před povodněmi III). Přírodě blízká opatření budou hrazena z Operačního programu Životního prostředí Ministerstva životního prostředí.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy