Výsledky „Vodohospodářská stavba roku 2014“

Aktualizováno 20. března 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Vodohospodářská stavba roku - IMG_2895

Při příležitosti oslav Světového dne vody byly dnes slavnostně předány v pražském Kongresovém centru ceny vítězům soutěže Vodohospodářská stavba roku 2014.

Zástupci vítězných firem přebírali ocenění z rukou předsedy představenstva Svazu vodního hospodářství ČR Petra Kubaly, náměstků ministrů zemědělství Aleše Kendíka a ministra životního prostředí Bereniky Peštové a místopředsedy představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Miroslava Kyncla.

Výsledky soutěže:

 

Kategorie I: Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod (tzv. „malá voda“)

 

Subkategorie A – projekty nad 50 milionů korun

Chebsko – environmentální opatření

Rekonstrukce Úpravny vody Kroměříž

 

Subkategorie B – projekty pod 50 milionů korun

ČOV Vítkov, výstavba dosazovací nádrže

Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově

 

Kategorie II: Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů (tzv. „velká voda“)

 

Subkategorie A – projekty nad 50 milionů korun

Sportovní přístav Hluboká

Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem v intravilánu města Vlašim

 

Subkategorie B – projekty pod 50 milionů korun

DVT – Revitalizace vodního toku a nivy Rájov

Otava,Písek – zkapacitnění jezu Václavský, ř.km. 26,962

 

Zvláštní ocenění za technické řešení jezu v památné zóně UNESCO:

Vltava, Český Krumlov – úprava jezu Jelení lávka, ř.km. 282,49

Naše voda, ilustrační foto (Chebsko – environmentální opatření) Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy, Vodovody a kanalizace