Vítězné práce studentské soutěže Pro vodu: Nová nábřeží – Svitava

7. dubna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

řeka Svitava

O vyhlášení i celkových výsledcích soutěže „Pro vodu“, kterou organizuje brněnská Nadace partnerství a jejíž je portál Naše voda mediálním partnerem, jsme vás již v minulosti informovali. K vítězným projektům nyní přinášíme podrobnější údaje.

V kategorii město a krajina zvítězila práce studentky fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně Lindy Píšové. Její projekt se zabývá tématem řeky, města, krajiny a hranicí, která vzniká mezi vodou a břehem – tedy nábřežím. Nábřeží by přitom podle klíčové myšlenky „nemělo být dělicí bariérou, ale naopak spojujícím prvkem, který nabídne a umožní kontakt s vodou a poskytne atraktivní prostředí pro lidi všech generací“.

Projekt se zabývá hlavně vztahem vody a nábřeží v různých úrovních a navrhuje řešení problémů a jednotlivých lokalit, které jsou konkrétně spjaty se Svitavou v Brně, od doplnění o lavičky pro chvíle odpočinku, přes rybí přechod u jezu, který zlepší podmínky rybám a dalším živočichům až po revitalizaci bývalých průmyslových areálů v těsném sousedství řeky Svitavy.

Myšlenkou práce, která se pohybuje v rovině teoretické, analytické i návrhové, je série menších či větších opatření – tzv. zásahů, které v některé z oblastí přinesou zlepšení. Zásahy na sebe nemusí navazovat, dají se dělat po jednom a díky tomu je to ekonomicky zvládnutelné. Určitým mottem tohoto principu je s minimálními náklady maximální užitek. Kvůli minimalizaci nákladů počítá projekt se zapojením veřejnosti či dobrovolníků.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (Svitava u Blanska)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka