Vítězná díla soutěže Vodohospodářská stavba roku 2016 jsou známa

22. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ÚV Plzeň - vodohospodářská stavba roku 2016 - ÚV Plzeň

Organizace Svaz vodního hospodářství ČR (SVH) a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) dnes vyhlásily v rámci oslav Světového dne vody v Kongresovém centru Praha výsledky soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2016“. Celkem bylo oceněno devět projektů ve dvou hlavních kategoriích.

V kategorii I (stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod) byly oceněny dva projekty v podkategorii nad 50 milionů korun, a to „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ a „Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic“. Také mezi projekty do 50 milionů korun byly oceněny dvě stavby  – „Velké Přílepy – rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod a zkapacitnění kanalizačního přivaděče“ a „Dražovice – zkapacitnění vodojemu“.

V kategorii II (stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů) byla v podkategorii nad 50 milionů korun oceněna investice „Malá vodní elektrárna Planá“, mezi projekty do 50 milionů korun si pak ocenění odnesly „Malá vodní elektrárna Pyskočely – Vlkančice“ a „Úhlava, ř.km 68,165 – rekonstrukce jezu v Poborovicích.

Zvláštní ocenění SVH pak ještě získaly v kategorii I projekty „Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou“ a v kategorii II „Malá vodní elektrárna Nýrsko – rekonstrukce“.

Vítězné projekty vyhlašoval a předával předseda představenstva společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba Jan Plechatý, a spolu s ním i předseda představenstva SVH Petr Kubala, předseda představenstva SOVAK František Barák, náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík a náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž.

Naše voda, dokumentární foto (ÚV Plzeň) Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace