Víte, co je to speleopotápění?

Aktualizováno 10. ledna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

speleopotápění - Radoslav Husák

Speleologie je odborný název vytvořený z řeckých slov spelaion (jeskyně) alogos (věda) a označuje obor zabývající se především výzkumem jeskyní. Speleopotápění je tak potápění v jeskyních, které často skýtá nevšední vizuální zážitky.

Obecně slouží speleologický výzkum k objevování jeskyní nebo jejich částí, získávání základních poznatků o jeskyních a jiných krasových či pseudokrasových jevech a k objasňování příčinných souvislostí mezi jeskyněmi a těmito jevy. Metody speleologického výzkumu zahrnují speleologický průzkum a dokumentaci jeskynních prostor, hydrologická, klimatická a jiná pozorování a měření, odběry vzorků jeskynních výplní, biospeleologický výzkum a případné jiné činnosti směřující k získávání těchto poznatků. Speleologický výzkum je využíván také při výzkumech umělých podzemních prostor. Jednou z možností a metod je přitom speleopotápění.

Pod tímto pojmem se tak skrývá potápění v jeskyních, ponorech či vyvěračkách a jiných krasových či nekrasových vodách, brání-li v některém okamžiku potápění strop či jiná překážka přímému výstupu na hladinu vertikálním směrem, nebo hrozí-li možnost vynoření v nedýchatelném prostředí. Naopak speleoalpinismus je veškerá speleologická činnost ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pak překonávání vertikálních úseků v podzemních prostorách za pomoci lan a umělých pomůcek, případně volným lezením.

Zdroj: www.speleo.cz, ilustrační foto Radoslav Husák (Yukatán, Mexiko), další fotografie si můžete prohlédnout na facebookové verzi portálu Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině