Veolia Voda pomáhá budovat vodní zdroje v Etiopii

18. prosince 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

Veolia voda pro Afriku

Letos počtvrté představila Veolia Voda a Nadační fond Veolia unikátní sérii křišťálových karaf s africkým motivem určenou pro charitativní prodej. Podle ředitelky komunikace společnosti Veolia Marcely Dvořákové dosáhl celkový výtěžek z prodejů 1,7 milionu korun.

Tyto peníze pomáhají financovat opravy vodních zdrojů v Etiopii, které realizuje Člověk v tísni z prostředků veřejné sbírky Skutečná pomoc. Z prodeje karaf letošní edice bylo získáno 459 000 korun, které opět pomohou k lepší dostupnosti pitné vody na etiopském venkově. Až 74 procent etiopských venkovanů nemá totiž přístup k nezávadné vodě. Na nemoci způsobené nedostatkem nezávadné pitné vody zemře v Etiopii 55 tisíc malých dětí ročně. Projektem Voda pro Afriku se snaží Nadační fond Veolia  společně s Člověkem v tísni pomoct zlepšit tuto situaci.

„Děkujeme společnosti Veolia Voda a Nadačnímu fondu Veolia za zorganizování již čtvrtého ročníku kampaně Voda pro Afriku. Akce pomáhá lidem, kteří zatím pro vodu musí putovat pěšky i několik kilometrů. Celkový výtěžek akce Voda pro Afriku přesáhl za poslední čtyři roky 1,7 miliónu korun. Díky těmto penězům Člověk v tísni buduje zdroje pitné vody v etiopských vesnicích, kde je pitná voda vzácností. Je to skvělý způsob, jak propojit kampaň na kohoutkovou vodu v ČR s tématem vody v Africe a pomoci lidem, kteří by vodovodní kohoutek doma považovali za ten největší luxus,“ hodnotí projekt Voda pro Afriku Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni.

Do jara 2014 vybere společnost Člověk v tísni konkrétní vodní projekt, do něhož bude letošní výtěžek z prodeje karaf na vodu investován. „ Možnosti jsou dvě, buď budeme pokračovat v okrese Alaba jako v minulosti nebo – a to je pravděpodobnější – podporu přesuneme do sousedního okresu Kindo Koisha, zóna Wolaita, region Jižních národů (SNNPR). Zde by se jednalo o stavbu gravitačních vodovodních systémů ve vesnice Tepa, která byla v září 2013 zasažena přívalovými dešti, následnými povodněmi a sesuvy půdy, při nichž zahynulo 5 lidí,“ sděluje Jan Faltus, koordinátor programu Voda a hygiena, Člověk v tísni.

Člověk v tísni vybírá pro vodní projekty konkrétní lokality, na etiopském jihu působí již desátým rokem. Usiluje především o dlouhodobou správu vodních zdrojů včetně jejich oprav. „Na výběru se podílí svým doporučením místní administrativa, která disponuje seznamem vesnic, které nemají přístup k pitné vodě. Člověk v tísni pak toto doporučení porovná s vlastním průzkumem. Zjišťujeme, kolik obyvatel využívá daný vodní zdroj, jaká je vzdálenost od studny k domácnostem a také do jaké míry se vodní zdroj využívá k napájení domácích zvířat. Finální rozhodnutí probíhá společně s místním i regionálním vodohospodářským úřadem. Výběr lokality proběhne v prvním čtvrtletí, projekt bude hotov do konce roku 2014,“ dodává Jan Faltus.

Naše voda, foto Veolia voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace