Veolia se podílí na novém osvětovém programu pro děti „Tajný život města“

22. února 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

mobil_pampeliska

Společný česko-slovenský environmentální projekt Tajný život města připravila společnost Veolia ve spolupráci se vzdělávacím centrem TEREZA (v ČR) a Centrem environmentální a etické výchovy ŽIVICA na Slovensku. Informovala o tom výkonná ředitelka komunikace Veolia ČR Marcela Dvořáková.

Žáci a učitelé padesáti českých a padesáti slovenských škol se v uvedeném projektu stávají badateli a budou objevovat zajímavé lokality a rostlinné druhy ve svém okolí. Přínosem badatelsky zaměřeného vyučování je podpora zvídavosti dětí a zvýšení obliby výuky přírodovědných předmětů na školách.

V polovině února se konal v Praze první ze dvou třídenních kurzů ve středisku ekologické výchovy, v Toulcově dvoře, díky němu je 50 českých učitelů a učitelek připravených přinést metodiku badatelství do svých tříd. Cílem této metody je rozvíjet v žácích přirozenou zvědavost, podněcovat jejich chuť zkoumat a učit se. Školy budou moci také prezentovat biodiverzitu svého města široké veřejnosti. Na podporu badatelsky orientovaného vyučování dostala každá škola čtyři tablety, s jejichž pomocí budou žáci naplňovat aplikaci rozeznávající druhy rostlin také o druhy rostoucí v našich podmínkách. Děti budou pracovat s moderní mobilní aplikací Pl@ntNet, která identifikuje druhy rostlin z fotografií pomocí vizuálního softwaru pro rozpoznávání. Na konci projektu bude tato aplikace k dispozici pro širokou veřejnost.

PlantNet je obrazová aplikace pro identifikaci rostlin, kterou vyvinuli vědci z francouzských výzkumných institucí ze sítě Tela Botanica. Česká verze aplikace se naplňuje našimi rostlinnými druhy a plné využití se očekává v létě 2017.

Více informací o projektu na www.tajnyzivotmesta.cz

Naše voda, ilustrační foto: magazín Veolia

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace