Velká Štáhle bude chráněná před rozvodněnou Moravicí

Aktualizováno 26. května 2012 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Na řece Moravici staví teď podnik Povodí Odry další protipovodňová opatření. Oznámilo to povodí s tím že stavba za 13 milionů korun by měla být dokončena v letos v říjnu.Opatření by mělo ochránit zástavby a technické infrastruktury v obci Velká Štáhle na Bruntálsku, jež byla v posledních letech několikrát postižena povodněmi. Ochráněna před velkou vodou by měla být i rozsáhlá část území obytných a průmyslových objektů, železniční trať i silnice.

Nové protipovodňové opatření je navrženo tak, aby zajistilo ochranu na návrhový průtok 131 m3/s, který v současné hydrologické řadě odpovídá průtoku Q100. „Samotnou ochranu bude zajišťovat výstavba protipovodňové zemní sypané hráze v délce 360 metrů a železobetonové zdi o délce 680 metrů. Opatření je dále doplněno podélným opevněním z lomového kamene na komunikaci v délce 155 metrů, které bude také plnit ochrannou protipovodňovou funkci,“ řekl k úpravě na řece Moravici Martin Látal z odboru investic státního podniku Povodí Odry.

Součástí úprav pro převedení zvýšených průtoků je rekonstrukce pěší lávky, přičemž původní dřevěná konstrukce bude odstraněna a nahrazena novou železobetonovou konstrukcí s požadovaným převýšením mostovky nad návrhový průtok, tak aby nedocházelo ke vzdouvání hladiny.

V předstihu před zahájením hlavní stavební činnosti bylo již v loňském roce provedeno přeložení sloupu nízkého napětí, který kolidoval s trasou ochranné zdi.

Akce je dotovaná z programu Ministerstva zemědělství ČR „129 120 Podpora prevence před povodněmi II“. 

Zdroj: Povodí Odry

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině