O Velikonocích se můžete podívat na hráz Opatovické přehrady

18. března 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Přehrady a vodní díla

VD opatovice

Unikátní výhled z hráze vodárenské nádrže Opatovice se naskytne veřejnosti ve dnech 25. 3. – 28. 3. 2016. Na otevření hráze se dohodlo vedení Povodí Moravy, s. p. s vedením města Vyškova. Ze strany Povodí Moravy se jedná o jednorázovou událost. Uvedla to Jana Kučerová z Povodí Moravy.

K příležitosti výročí založení a Světového dne vody chce poukázat, jak důležitá je ochrana vodních zdrojů. Během velikonočních svátků bude hráz pro veřejnost otevřená od 9 do 16 hodin.

„Hráz vodárenské nádrže Opatovice je součástí ochranného pásma I. stupně tohoto vodního zdroje a vodní zákon v § 30 stanovuje zákaz vstupu a vjezdu do tohoto ochranného pásma. Proto budou celou akci doprovázet bezpečnostní opatření. Jedná se o výjimečnou jednorázovou akci zaměřenou na propagaci ochrany vod a vodních zdrojů, zdůrazňuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Jan Hodovský. Mimořádný přístup na hráz povede z účelové komunikace směrem od Opatovic kolem domu hrázného. Návštěvníci se budou pohybovat výhradně po obslužné komunikaci na koruně hráze, vstup do ostatních částí ochranného pásma I. stupně nebude umožněný.  Ve spolupráci s obsluhou vodního díla zabezpečí dohled nad událostí příslušníci městské policie.

Kromě bezpečnostních opatření bude třeba dbát zvýšené opatrnosti. Technické i konstrukční možnosti přehrady odpovídají podmínkám, které zajišťují pouze provoz a obsluhu vodárenské nádrže. K jinému využití ani ke vstupu veřejnosti není stavba uzpůsobena. Vstup na vlastní nebezpečí proto zaměstnanci Povodí Moravy, s. p. umožní pouze pěším osobám. Majitelé psů by neměli zapomenout na vodítko, volný pohyb psů po hrázi bude zakázán.

„Bezpečnostní opatření jsou na místě. Byl bych velice rád, aby tato výjimečná akce proběhla ke spokojenosti všech návštěvníků. Vodárenská nádrž Opatovice je významným zdrojem vody, který po úpravě zásobuje přibližně 42 000 obyvatel Vyškovska pitnou vodou. Jeho ochrana je veřejným zájmem. Považujeme ale za vhodné využít 50. výročí založení podniku Povodí Moravy a Světový den vody právě k takové mimořádné osvětové akci,“ uzavírá Hodovský.

Opatovická přehrada byla postavena v 70. letech na řece Malá Haná, která protéká Vyškovem. Hlavním účelem nádrže je zajištění vody pro zásobování obyvatelstva, proto v jejím okolí platí pásma hygienické ochrany a je vyloučena rekreace. Ze zásobního objemu v nádrži se odebírají přibližně 2 mil. m³ vody ročně pro úpravu na pitnou vodu. Kromě zásobárny pitné vody je jejím účelem také zachycování povodňových vln. Význam vodního zdroje a zejména jeho ochrana roste na hodnotě především v dnešní době, kdy se na našem území promítají dopady klimatické změny a klesá vydatnost vodních zdrojů. Ta by měla v horizontu 50 let klesnout až o 30 %.

Naše voda, foto: PM

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla