Velcí vodohospodářští provozovatelé jsou nejefektivnější

5. února 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

ČOV HK - IMG_3920

Z porovnání efektivity provozovatelů vodohospodářské infrastruktury zajišťujících dostupnost a kvalitu pitné vody v ČR vycházejí jako nejefektivnější velké vodohospodářské společnosti. V rozhovoru pro portál Naše voda to řekl generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Petr Mrkos.

Řadu konkrétních příkladů přinese jistě i konference „Financování vodárenské infrastruktury 2014,“ která se uskuteční ve čtvrtek 13. února v pražském hotelu DAP, o níž již portál Naše voda informoval. Vyšší efektivita velkých provozovatelů je přitom podle Mrkose logická – velká společnost dotlačí dodavatele vstupů, například energií nebo chemických prostředků na čištění vod do příznivějších cen. Malý provozovatel, například čistírny odpadních vod, naopak odpovídající vyjednávací pozici vůči často monopolním dodavatelům nemá.

Vhodným řešením přitom ale podle ředitele PVK není ani teze, podle níž mají správu čistíren, vodovodů a kanalizací převzít obce nebo velká města. Jejich představitelé totiž z podstaty věci rozhodují politicky, na rozdíl od privátních vlastníků, jejichž zájmem je logicky co nejvyšší efektivita. „Aby mohla efektivita při spojení, kdy vlastník je současně provozovatelem vodohospodářské infrastruktury opravdu fungovat, musel by být vlastník osvícený,“ zdůraznil Mrkos.

To ovšem není, až na výjimky, případ ČR. I díky tomu jsou v naší zemi obrovské rozdíly v cenách vodného a stočného, neboť malí provozovatelé, kteří jsou také vlastníky, neinvestují a díky svým malým rozpočtům ani nemohou investovat do obnovy vodovodních řadů nebo nových technologií na čištění vod. Vodné a stočné je přitom v takových případech nižší, což je politicky pozitivní. Kvalita vody a životnost potrubí a kanalizace ale klesá, čímž roste riziko nepředvídatelných havárií.

Problém je také v nedostatečné kontrole kalkulací nákladů při stanovování cen vodného a stočného. To umožňuje zejména menším subjektům přesouvat část nákladů na výrobu a kvalitu vody do jiných položek, a tím uměle snižovat poplatky za vodu. Do současné doby také není systémově pojatá kontrola lokálních „Plánů obnovy vodohospodářské infrastruktury“, které by měly být vodítkem pro potřebné investice do kvality vody.

Naše voda – Petr Havel, ilustrační foto Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace