Vědci řeší, jak moc ničí ryby stavební práce v korytech toků

Aktualizováno 18. listopadu 2016 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Rybářství a rybníkářství

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Úpravy vodních toků jsou všední realitou téměř všech chráněných území České republiky. V Beskydech aktuálně probíhá mezinárodní výzkum, který hledá odpovědi na nelehké otázky týkající se vlivu technických úprav na rybí společenstva. Uvedla to Agentura ochrany přírody a krajiny.

V rámci studie jsou sledovány dva rybí druhy: vranka pruhoploutvá a pstruh obecný.

Cílem studie je určení míry poškození, mortality a zjištění pohybů ryb při technických úpravách malých vodních toků za použití standardních technických postupů (bagr, nákladní vozidlo se sklápěcí nástavbou). Získaná data bude možné využít například pro stanovení účinnějších opatření na ochranu druhů ryb před a po plánovaných úpravách vodních toků.

Výsledky studie budou publikovány v příštím roce v časopise Ochrana přírody.

Na studii spolupracují: Lesy ČR, s.p., Biskupské lesy, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita of Göteborg (Sweden), Université Toulouse – Paul Sabatier (France), SportFiskarna Göteborg (Sweden), AV ČR, Český rybářský svaz, f. Swietelski, ČSOP Radhošť.

Zdroj: AOPK

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství