Ve Všelibicích probíhá rekonstrukce vodovodu

17. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS - opravy infrastruktury - 5

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukci vodovodu ve Všelibicích, Pod Borkem. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovodní řad z azbestocementu ve Všelibicích byl uveden do provozu roku 1967. V současnosti je dožitý, poruchový, navíc s problematickým přístupem na soukromé pozemky při opravách. SVS proto rozhodla o jeho rekonstrukci. Kanalizace v tomto úseku není. Nově bude pro vodovod použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 90 mm v celkové délce 860 metrů. Součástí stavby bude přepojení pěti stávajících vodovodních přípojek na trase. Vzhledem k trase vodovodu v soukromých pozemcích bude stavba realizována bezvýkopovou metodou Burstlining.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. června 2013. Vlastní stavební práce byly právě zahájeny a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 19 staveb za 74 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 99 milionů korun.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace