Ve Varnsdorfu probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu

3. října 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

000199_04_000837kanalizace

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila ve Varnsdorfu souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Čelákovické ulici. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Původní kanalizace a vodovod jsou vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu. Byly uvedeny do provozu jižv letech 1898 – 1899. Původní kanalizace je tvořena betonovým potrubím délky 338 metrů uložené v hloubce až 3,5 metru. Vykazuje značný stupeň koroze, podélné i příčné praskliny, díry ve dně. Původní vodovod je litinový, v úseku 96 metrů o průměru 80 mm a v úseku 242 metrů o průměru 100 mm. Kanalizace a vodovod budou rekonstruovány v rámci jednoho výkopu.

Vedení tras sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou se rekonstrukcí nezmění. Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměru 300 mm v délce 338 metrů a pro vodovod potrubí z  vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 110 mm ve stejné  délce. Na rekonstruovaných úsecích bude přepojeno 14 stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek. Stavba SVS bude probíhat v koordinaci se zhotovitelem dešťové kanalizace a komunikace, kde je investorem město Varnsdorf.

Investorem stavby je SVS. Stavební práce začaly 10. září a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 16 staveb za celkových 55,67 milionu korun bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace