Ve Varnsdorfu mají 116 let starý vodovod, teď ho modernizují

11. července 2014 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

Teplice Prurezna-foto SVS

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukci historického vodovodu ve Varnsdorfu, v Mostecké ulici, uvedl mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovod v Mostecké ulici je z litiny vnitřního průměru 100 mm. Vodovod byl uveden do provozu již roku 1898. Dnes je vlivem stáří ve špatném technickém stavu, zarostlý a opakovaně poruchový. Jeho inkrustace přesahuje 30 %. V souběhu s ním není vedena žádná kanalizace.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu o vnitřním průměru 100 mm v délce 125 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících pěti domovních vodovodních přípojek. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. června 2014. Stavební práce byly zahájeny 10. července 2014 a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 29. srpna 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii 16 staveb za 89,2,7 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 110,7 milionů korun (zahrnuje např. i rekonstrukci úpravny vody Varnsdorf – Špičák).

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Vodovody a kanalizace