Ve Valašském Meziříčí vybudovali protipovodňovou hráz

Aktualizováno 5. října 2011 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Ve Valašském Meziříčí dokončili po třech letech příprav a stavby protipovodňovou hráz Juřinka II, která ochrání obyvatele tamní čtvrti před stoletou vodou. Informuje o tom město Valašské Meziříčí.

Samotná stavba hráze byla zahájena ale až v dubnu letošního roku. Investorem stavby se stal státní podnik Povodí Moravy. „Finanční částku ve výši 10 milionů korun bez DPH, která pokryla stavební náklady, poskytlo Ministerstvo zemědělství ČR,“ řekl David Fína, ředitel závodu Horní Morava na Povodí Moravy, s. p.. Město Valašské Meziříčí se na akci spolupodílelo částkou ve výši téměř 2 milionů korun včetně DPH. „Zajistili jsme projektovou dokumentaci, vykoupili jsme pozemky a připravili území. Další kroky již náležely investorovi,“ upřesnil vedoucí správního oddělení meziříčské radnice Jaroslav Straka.

Zemní sypaná hráz nacházející se pod mostem vedoucím přes řeku Bečvu je dlouhá 920 metrů. Výška hráze je proměnlivá v závislosti na terénu. V nejvyšším místě dosahuje 3,5 metru,“ uvedl Fína. Pod ní vedou přípojky plynu, vodovodu a kanalizace.

„Hráz ochrání zastavěnou lokalitu místní části Juřinka před stoletou vodou. Je výškově dimenzována na hladinu tak zvaného stoletého průtoku včetně bezpečnostního převýšení. Stoletá voda, která zde činí přibližně 820 m3/s, by ji tedy neměla v žádném případě přelít,“ pokračoval Fína. Stavba bude po uplynutí doby udržitelnosti projektu, tedy po 5 letech, darována investorem Městu Valašské Meziříčí.

Projekt navázal na výstavbu první etapy protipovodňové hráze Juřinka, která byla budována v letech 2003 až 2005. Stavba si tehdy vyžádala více jak 3 miliony korun.

Dokončením druhé etapy hráze Juřinka však ochrana proti povodním ve Valašském Meziříčí a jeho okolí nekončí. Radnice v současné době řeší možnosti vybudování poldru na toku Loučka v obci Police. Potok dále protéká obcí Branky a místní části Poličná,“ vysvětlil důvod plánovaného vybudování tohoto vodního díla vedoucí odboru komunálních služeb Václav Chajdrna a dodal: Koryto je z větší části stavebně neupravené, meandrující a málo kapacitní. Cílem vybudování poldru je snížení kulminace povodňových stavů v oblasti pod poldrem.“ Projekt byl na zářijovém jednání zastupitelstva města zařazen do Akčního plánu města 2011 – 2014.

Zdroj: Město Valašské Meziříčí

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině