Ve světě přibývají projekty, u jejichž zrodu stálo znečištění vody

7. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

voda pro Afriku - IMG_3714

Stoupající potřeba dostupnosti pitné vody na straně jedné a nutnost snížit poruchovost vodovodních a kanalizačních sítích na straně druhé ústí do vytváření nových obchodních modelů ve vodohospodářské oblasti.

Jedním z hlavních nositelů je poměrně logicky světová vodohospodářská jednička, společnost Veolia. Například v Bangladéši, kde je většina podzemních vod kontaminovaná arsenem, vytvořily Veolia Voda a Grameen Bank v roce 2008 společný podnik fungující na principech sociálně odpovědného podnikání, který vyrábí pitnou vodu pro nejchudší vrstvy venkovského obyvatelstva. Celkem 83 hydrantů zásobuje 40 000 obyvatel z obcí Goalmari a Padua pitnou vodou, která je třikrát levnější než místní balená voda v láhvích.

V západoevropských zemích a především pak ve Francii se v oblasti vodárenských služeb stále v poslední době více uplatňují smlouvy o výkonnosti vodovodní a kanalizační sítě. Významná část odměn subjektů zajišťujících distribuci vody tak závisí na snížení poruchovosti veřejných vodovodních a kanalizačních sítí, snížení znečištění vody a v obecnějším měřítku na ukazatelích trvale udržitelného rozvoje. Za zmínku stojí skutečnost, že francouzský model delegování veřejné služby nabízí obcím a územním samosprávním celkům široký manévrovací prostor pro uzavírání smluvních vztahů, kterého mnohou kreativně využít v zájmu aktivní politiky udržitelného vývoje.

Podle zahraničních pramenů, foto archiv Veolia voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace