Ve středních Čechách jsou tři nová chráněná území. Zahrnují nivy, mokřady i ramena Labe

30. ledna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ptak

Ve středních Čechách přibydou tři nová zvláště chráněná území. Rada Středočeského kraje vydala nařízení, kterým se zřizují přírodní památky (PP) Zadní Hrádek (okres Mladá Boleslav) a Dolní Pšovka (okres Mělník) a přírodní rezervace (PR) Veltrubský luh (okres Kolín). Uvedla to mluvčí kraje Nicole Mertinová.

„Předmětem ochrany v přírodní památce Zadní Hrádek poblíž obce Skalsko jsou suché trávníky na vápnitých podložích. Přírodní památka Dolní Pšovka zahrnuje nivu Pšovky a mokřady, vodní toky či tůně jihovýchodně od Mělníka. Přírodní rezervace Veltrubský luh tvoří komplex lužního lesa s mrtvými labskými rameny nedaleko obce Veltruby,“ vysvětlil Marek Semerád, náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Rozloha PP Zadní Hrádek je 12,71 hektarů, PP Dolní Pšovka zahrnuje území o rozloze 24,9 hektarů a celková rozloha nově vyhlašované PR Veltrubský luh činí 98,4 hektarů.

A jaké zajímavé rostliny a zvířata se v nově vyhlášených chráněných územích nacházejí? Například v nivě říčky Pšovky a v rezervaci Veltrubský luh se vyskytuje orchidej kruštík polabský, který byl poprvé vědecky popsán právě z lokalit podél středního toku řeky Labe. Žije zde náš největší brouk roháč obecný a příbuzná jedovatých amazonských pralesniček – žába kuňka ohnivá.

Naše voda, foto: Středočeský kraj

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině