Ve Stradonicích budou mít nový vodovod

21. března 2014 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

vodovodni trubky3

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Lounsku rekonstrukci poruchového vodovodu ve Stradonicích, jež jsou částí městyse Peruc. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.
Stávající koncová větev vodovodu vedoucí ke hřbitovu je z azbestocementu vnitřního průměru 80 mm. Řad uvedený do provozu roku 1980 je uložen v hloubce cca 1,5 m v asfaltobetonové komunikaci. Je ve špatném technickém stavu a poruchový, proto dojde k jeho rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS se nově použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 198 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních přípojek na trase. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. března 2014. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. května 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2014 naplánováno celkem 26 staveb za 81,2 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 91,3 milionů korun.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace