Ve Štětí začala dnes rekonstrukce kanalizace

26. července 2012 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

zarostlé potrubí IMG_8393

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Litoměřicku rekonstrukci kanalizace ve Štětí, v Družstevní ulici. Informovala o tom Dagmar Haltmarová z tiskového oddělení SVS.

Původní kanalizace v družstevní ulici je vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu. Je proto navržena její rekonstrukce v celé délce, od Bezručových sadů po křižovatku s Okružní ulicí. Nově bude pro kanalizaci použito keramické potrubí s monolitickými železobetonovýmišachtami. Zároveň bude přepojeno 13 stávajících kanalizačních přípojek a osm uličních vpustí. Stavba se uskuteční za provozu v úsecích mezi jednotlivými šachtami, takže odpadní voda bude čerpána přes právě realizovaný úsek, aby nedošlo k odstavení kanalizace. Rekonstruovaná stoka vedená v původní trase bude napojena na stávající kanalizační síť. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště dnes, stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 15 staveb za celkových 67,66 milionu korun bez DPH.

Naše voda

 

Související rubriky: Vodovody a kanalizace