Ve Štětí se začíná stavět malá vodní elektrárna

14. června 2012 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

Základní kámen malé vodní elektrárny ve Štětí na Labi (MVE) požehnal tento týden kardinál Dominik Duka. Investorem tohoto hydroenergetického díla je obecně prospěšná společnost Energeia. Informoval o tom PR manažer IDMZ Petr Dušek.

MVE ve Štětí je ojedinělým projektem sociálního podnikání v energetice. Je to první projekt tohoto druhu a rozsahu, za nímž stojí výhradně nezisková organizace a které má sloužit k financování obecně prospěšných činností.

MVE Štětí je dílem poměrně velkého rozsahu – dokončená elektrárna bude mít instalovaný výkon 5,2 MW a ročně výrobí v průměru 31 GWh elektrické energie. Celkové pořizovací náklady jsou vyčísleny na více než 900 milionů korun. Uvedení elektrárny do trvalého provozu se předpokládá v březnu 2015.

Jak je vzhledem k finančnímu objemu projektu zřejmé, nemůže se Energeia obejít bez silných partnerů – ty nalezla ve společnostech Metrostav a. s., a Zakládání staveb, a. s.: oba hlavní dodavatelé, vzešlí z řádného výběrového řízení, vytvořili konsorcium, které se společností Energeia uzavřelo smlouvu o dodavatelském financování. V praxi to znamená, že většinu nákladů stavby ponesou na svých bedrech až do jejího dokončení dodavatelé – Energeia začne prostřednictvím úvěru dílo splácet až poté, kdy bude elektrárna uvedena do trvalého provozu.

Výraznou pomocí je také dotace z programu OPPI ve výši 100 mil. Kč – díky této podpoře z prostředků Evropské unie bude realizace díla snazší.

Naše voda

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla