Ve čtvrtek začíná setkání ministrů životního prostředí V 4

10. května 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

soutok Morava - Dyje

Ve dnech 12. a 13. května 2016 se na zámku v Lednici uskuteční 23. setkání ministrů životního prostředí států Visegrádské čtyřky, Bulharska a Rumunska. Informovala o tom dnes mluvčí Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) Petra Roubíčková.

Českou republiku bude na jednání reprezentovat ministr životního prostředí Richard Brabec. Na programu jednání zástupců 6 států a přizvaných zástupců Evropské komise bude mj. politika využívání odpadů jako zdrojů a téma biologické rozmanitosti se zaměřením na vyhodnocení účinnosti příslušné evropské legislativy. Dále budou ministři jednat například i o aktuálně připravovaném evropském seznamu invazních druhů rostlin a živočichů. Ty v přírodě ohrožují původní druhy a způsobují i hospodářské škody, případně ohrožují zdraví obyvatel. Ročně jde v EU o náklady a ztráty ve výši 12 miliard eur.

Ministři budou také diskutovat o svých zkušenostech s aplikací kompenzačních opatření v lokalitách zařazených do soustavy Natura 2000. V Česku je prvním takovým případem aplikace kompenzačních opatření v souvislosti s přípravou obchvatu Břeclavi, který zasahuje do Evropsky významné lokality Soutok-Podluží. Posledním klíčovým tématem společného jednání pak bude sucho, které sužuje nejen Evropu a stává se tak novým světovým strašákem pro národní ekonomiky i bezpečnost občanů.
Visegrádské skupině aktuálně předsedá Česká republika, po ní předsednictví od 1. července 2016 převezme Polsko.

Společného jednání se mimo ministra životního prostředí Richarda Brabce zúčastní za Maďarsko státní tajemník ministerstva zemědělství V. Németh Zsolt, polský ministr životního prostředí Jan Szyszko, slovenský ministr životního prostředí László Solymos, bulharská ministryně životního prostředí a vod Ivelina Vassileva a za Rumunsko státní tajemnice ministerstva životního prostředí, vody a lesů Olimpia Negru.

Dvoudenní jednání ministrů bude zakončeno slavnostním podpisem společného prohlášení a brífinkem, na který vás tímto zveme.
Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (soutok Moravy a Dyje)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině