Ve čtvrtek proběhne slavnostní ukončení projektu plavební komory Velký Osek

16. května 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

přístaviště Dolní Zálezly

Slavnostní dokončení projektu modernizace plavební komory Velký Osek proběhne tento čtvrtek 19. května v areálu komory. Informoval o tom mluvčí Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) Jan Bukovský.

Plavební komory Brandýs nad Labem a Velký Osek patřily mezi poslední dosud nemodernizované plavební komory na Labi. Završil se tak dvacetiletý program postupné modernizace a rekonstrukce více než půl století starých plavebních komor na technickou úroveň a spolehlivost odpovídající nárokům současnosti. V případě plavební komory Velký Osek práce začaly v září 2014 a na konci roku 2015 byly dokončeny. Zahrnovaly zejména kompletní odbourání původních, zcela degradovaných betonových zdí plavební komory a jejich náhradu novými, s povrchem z prefabrikátů. Vyměnila se horní poklopová vrata pro přímé plnění a všechny ovládací a řídící technologie.

Akce se účastní mimo jiné ředitel ŘVC Lubomír Fojtů či generální ředitel firmy SMP CZ a.s. Martin Doksanský.

Projekt byl financován z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda (investice ŘVC na Labi – přístaviště Dolní Zálezly)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině