Ve čtvrtek proběhne v Praze konference „Voda v krajině“

8. dubna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

krajina - pole - hory - IMG_8409

Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj spolu s Agrární komorou ČR pořádají ve čtvrtek 14. dubna ve Zlatém sále Lichtenštejnského paláce, U Sovových mlýnů 506/4 na Praze 1 konferenci „Voda v krajině – naděje pro budoucnost“.

Konference se koná pod záštitou premiéra Bohuslava Sobotky a Ministerstva životního prostředí. Tématy konference jsou mimo jiné Voda v zemědělské krajině – potenciál řešení, Voda v lesích, vodní toky a nádrže a voda v sídlech – potenciál řešení a Obnova vodního režimu v praxi. Registrace zájemců je možná do 11. dubna, kontaktní osoba pověřená koordinací příprav konference je Júlia Tóbiková, e-mail: julia.tobikova@mzp.cz.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství