Ve čtvrtek 13. března proběhne seminář „Vodní zákon po novelách“

1. března 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pražské ekologické centrum pořádá ve čtvrtek 13. března seminář zaměřený na problematiku odběrů a vypouštění vod, vybraných druhů vodních děl – kanalizací, čistíren odpadních vod a nakládání s látkami závadnými vodám. Informuje o tom server enviweb.

Účelem semináře „Vodní zákon po novelách“ je seznámit účastníky se změnami v pojetí nakládání s vodami a vodními díly, které jsou vyvolány jak novelou zákona o vodovodech a kanalizacích (zák. č. 275/2013 Sb.), tak i Novým občanským zákoníkem s účinností od 1. 1. 2014, tak i starší novelou stavebního zákona (z. 350/2012 Sb.). Obsahem semináře budou jak změny veřejnoprávní úpravy, tak i nově pojatá soukromoprávní úprava, které se nakládání s vodami i vodních děl aktuálně dotýkají.

Seminář je určen pro podnikové ekology a pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí, vodohospodáře a vlastníky a provozovatele vodních děl a další zájemce.
Lektorem semináře je ředitel Pražského ekologického centra Josef Marek, akce začíná v uvedený den v 8.45 hodin registrací účastníků na adrese Praha 6, Lužná 2a.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Vodovody a kanalizace