Vak Vyškov zvyšuje cenu vody o 6,31 Kč na kubík

Aktualizováno 29. listopadu 2013 | Rubrika: Voda a naše peněženka , Vodovody a kanalizace

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. rozhodlo o cenách vody pro rok 2014. Dochází ke zvýšení ceny u vodného o 1,27 Kč/m3a u stočného o 5,04 Kč/m3, což představuje pro odběratele obou služeb zvýšení o 6,31 Kč včetně DPH. Společnost to uvedla ve své zprávě.

Zvýšení cen je zásadně ovlivněno návazností na úspěšné získání dotací z Fondu soudržnosti EU a Operačního programu životního prostředí v uplynulých letech. Podařilo se získat přes 500 mil. Kč na vybudování nové a rekonstrukce stávající vodárenské infrastruktury. Jednou z podmínek přijetí dotací bylo zajištění obnovy tohoto majetku postupným zvyšováním ceny až k dosažení tzv. plně nákladové ceny služby. K cenovému nárůstu dochází v návaznosti na uzavřené smlouvy o poskytnutí dotačních prostředků, které přímo stanovují výši cen vodného a stočného na 1 m3na příštích 10 let. V případě nedodržení postupného zvyšování cen by společnost musela podstatnou část dotací vracet. Ceny vodného a stočného i přes výše uvedený nárůst zůstávají pod úrovní průměrných cen v ČR.

Stav vodoměru k 31. 12. 2013 bude stanoven z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má možnost stav vodoměru k 31. 12. 2013 nahlásit nejpozději do 5. ledna 2014
– prostřednictvím webových stránek http://www.vakvyskov.cz/hlaseni-o-stavu-vodomeru
– osobně písemně na zákaznickém centru ve Vyškově, Brněnská 410/13
vždy s adresou odběrného místa nebo číslem vodoměru. Bez těchto identifikačních údajů nebude nahlášený stav zpracován.

Provozní doba o Vánocích
Provozní doba zákaznického centra ve Vyškově na ulici Brněnské bude omezena v období od 18. 12. do 30. 12. 2013 od 7,00 do 14,00 hodin. Dne 31. 12. 2013 budou zákaznické centrum i ostatní provozy uzavřeny.

Naše voda

Související rubriky: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace