VAK H. Králové chystá první dividendu, zatím dával jen tantiémy

Aktualizováno 5. května 2015 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Vodovody a kanalizace

061220133129

VAK H. Králové chystá první dividendu, Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové (VAK) chystá poprvé v historii výplatu dividend. Zatím firma ze zisku dávala jen tantiémy členům představenstva a dozorčí rady a zbytek po přídělu do podnikových fondů používala na investice. Z loňského zisku 45 milionů korun by podle návrhu představenstva mělo jít na dividendy 3,84 milionu korun. O rozdělení zisku bude rozhodovat valná hromada 3. června. Přes 99 procent akcií vodáren vlastní obce v čele s Hradcem Králové.

Primátor Hradce Králové Zdeněk Fink (Hradecký demokratický klub) ČTK řekl, že podnik, který vyplácí tantiémy, by měl vyplácet i dividendy. Výplatu dividend podle něj umožňují hospodářské výsledky podniku, výplata podle něj také nijak neovlivní plánované investice vodáren. Na jednu akcii připadne dividenda dvě koruny. Největší část dividend získá Hradec Králové, a to 2,28 milionu korun. Po přídělu na dividendy a tantiémy by z loňského zisku mělo jít 36 milionů korun na investice, 2,2 milionu korun do rezervního fondu, 1,4 milionu do sociálního fondu.

Členové představenstva a dozorčí rady, kteří se vyjma ředitele vodáren rekrutují z komunálních politiků, mají navrženu výplatu tantiém v celkové výši 1,8 milionu korun. Stejnou tantiému dostali i loni ze zisku roku 2013. Vedle tantiém členové představenstva a dozorčí rady, kterých je 11, dostávají v průběhu roku i odměny za výkon funkce. Loni na odměnách dostali celkem 999.000 korun. V součtu tantiém a odměn by si tak člen představenstva a dozorčí rady měl za rok 2014 přijít v průměru na 254.000 korun. Za rok 2013 průměr tantiém a odměn činil 249.000 korun na osobu, vyplývá z výročních zpráv firmy.

Červnová valná hromada by také měla obměnit lidi v orgánech firmy. V představenstvu by měli jako zástupci Hradce Králové nově působit hradecký zastupitel Rostislav Jireš (ČSSD) a Petr Kubát (HDK). Nahradit by měli bývalé náměstky hradeckého primátora Pavlu Finfrlovou (ODS) a Josefa Malíře (Volba pro město). V dozorčí radě by měl nově působit zastupitel Smiřic Jan Koudelka (SNK Volba pro Smiřice), který nahradí bývalého místostarostu Smiřic Milana Plška (ODS).

VAK Hradec je majitelem vodárenských a kanalizačních sítí a zabývá se hlavně investicemi do tohoto majetku. Provoz sítí, včetně fakturací klientům, zajišťuje společnost Královéhradecká provozní (KHP) ze skupiny francouzské Veolie. Provoz vodáren má KHP pronajatý od října 2005 na 30 let, ze sítí VAK v hradeckém regionu zásobuje pitnou vodou asi 160.000 lidí.

Celkové výkony hradeckého VAK loni vzrostly o tři procenta na 247 milionů korun. Rozhodující část příjmů, a tedy i zdrojů pro investice, podnik získává z nájemného od KHP. Loni nájemné činilo přes 238 milionů korun. Od KHP vodárny získávají i dividendy, protože v KHP vlastní 34 procent akcií. Loni VAK na dividendách od KHP přijal 19,8 milionu korun.

Cena vodného a stočného na Královéhradecku je v porovnání s ostatními okresními vodárnami v kraji nejvyšší. Letos klienti v průměru firmě KHP platí 93,84 koruny za metr krychlový dodané a odvedené vody, meziročně to je o 2,9 procenta více. Za hlavním důvod zdražení firma označila zvýšený nákup vody z řeky Orlice po loňském spuštění zrekonstruované úpravny vody.

Základní údaje o hospodaření VAK Hradec Králové:

2014 2013 2012 2011
Výkony (mil. Kč.) 247 240 241 229
Čistý zisk (mil. Kč) 45 46,6 46,2 58
Počet vodou zásobovaných obyvatel 160.302 159.259 158.191 156.804
Hodnota vodovodů a kanalizací (mld.Kč) 11,96 12,19 12,21 12,15
Délka vodovodní sítě (km) 1316 1313 1310 1305
Délka stokové sítě (km) 520 518 517 515

Zdroj: ČTK

 

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace